Vuggestuen

I Ulfborg Børnehus er familien og det enkelte barn omdrejningspunktet.

Vi er optaget af, hvordan vi kan være med til, at danne og socialisere barnet, som en del af gruppen. hvor vi arbejder anerkendende, støttende og udviklende, sådan børnene mærker nærvær og omsorg.

Udelivet prioriteres højt og legepladsen benyttes bevist, som rum for gode leg og læringsmiljøer. Der er mulighed for alle former for fysisk udfoldelse, så den grovmotoriske udvikling konstant stimuleres. Der er mulighed for at eksperimentere, fordybelse og undre sig med elementerne vand, ild og jord.

Vi arbejder gruppeopdelt, således at barnet at sin base i en gruppe blandet 3-6 årige. Derudover kan barnet være en del af andre grupper på tværs. Det kan både være aldersopdelte grupper, men også grupper som støtter dennes udvikling og læring. fx. sprog grupper, motorikgrupper, legegrupper mm.

Ulfborg Børnehus er en certificeret DUÅ.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Ulfborg Børnehus pædaogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Ulfborg Børnehus pædagogiske læreplan